Trọng tải lớn rỗng jack đơn và hai chiều xuyên cực cao xi lanh xi lanh xi lanh xi lanh bơm xi lanh cầu hút

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Đức Châu Shouxin

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Đức Châu Shouxin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Shi Juan-juan
Số liên lạc:13375504455
Email:11496331149@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Đức Châu Shouxin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị thủy lực Đức Châu Shouxin

Trọng tải lớn rỗng jack đơn và hai chiều xuyên cực cao xi lanh xi lanh xi lanh xi lanh bơm xi lanh cầu hút chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Trọng tải lớn rỗng jack đơn và hai chiều xuyên cực cao xi lanh xi lanh xi lanh xi lanh bơm xi lanh cầu hút

yêu cầu trích Trọng tải lớn rỗng jack đơn và hai chiều xuyên cực cao xi lanh xi lanh xi lanh xi lanh bơm xi lanh cầu hút