Mạ kẽm xoắn ốc ống khói ống xả khí thép không gỉ vật liệu nhà thầu gói bưu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Fuxing

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Fuxing

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zheng
Số liên lạc:15105347213
Email:569940497@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Fuxing
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Fuxing

Mạ kẽm xoắn ốc ống khói ống xả khí thép không gỉ vật liệu nhà thầu gói bưu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Mạ kẽm xoắn ốc ống khói ống xả khí thép không gỉ vật liệu nhà thầu gói bưu

yêu cầu trích Mạ kẽm xoắn ốc ống khói ống xả khí thép không gỉ vật liệu nhà thầu gói bưu