Sơn khử bọt gốc nước sơn latex sơn khử bọt

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Sơn khử bọt gốc nước sơn latex sơn khử bọt

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Anki Châu
Số liên lạc:13335159713
Email:2325173509@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Xinglongda

Sơn khử bọt gốc nước sơn latex sơn khử bọt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn khử bọt gốc nước sơn latex sơn khử bọt

yêu cầu trích Sơn khử bọt gốc nước sơn latex sơn khử bọt