Rotary cày và ridging máy cán đá quân sự là dễ sử dụng, đơn giản để vận hành, điều chỉnh khoảng cách dòng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Wang
Số liên lạc:15054844199
Email:837459155@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Rotary cày và ridging máy cán đá quân sự là dễ sử dụng, đơn giản để vận hành, điều chỉnh khoảng cách dòng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Rotary cày và ridging máy cán đá quân sự là dễ sử dụng, đơn giản để vận hành, điều chỉnh khoảng cách dòng

yêu cầu trích Rotary cày và ridging máy cán đá quân sự là dễ sử dụng, đơn giản để vận hành, điều chỉnh khoảng cách dòng