Photpho trichlorua 7719-12-2 cấp công nghiệp sản xuất nguyên liệu trung gian clorua xúc tác tại chỗ

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Song Lilin
Số liên lạc:13220687022
Email:2955093277@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Anqiang Chemical Co., Ltd.

Photpho trichlorua 7719-12-2 cấp công nghiệp sản xuất nguyên liệu trung gian clorua xúc tác tại chỗ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Photpho trichlorua 7719-12-2 cấp công nghiệp sản xuất nguyên liệu trung gian clorua xúc tác tại chỗ

yêu cầu trích Photpho trichlorua 7719-12-2 cấp công nghiệp sản xuất nguyên liệu trung gian clorua xúc tác tại chỗ