OEM sản xuất xương collagen peptide _ Đông Ying Guangyuan _ phân tử nhỏ peptide đúc _ doanh nghiệp cung cấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://23974.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Tan
Số liên lạc:13181986039
Email:3508920966@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

OEM sản xuất xương collagen peptide _ Đông Ying Guangyuan _ phân tử nhỏ peptide đúc _ doanh nghiệp cung cấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự OEM sản xuất xương collagen peptide _ Đông Ying Guangyuan _ phân tử nhỏ peptide đúc _ doanh nghiệp cung cấp

yêu cầu trích OEM sản xuất xương collagen peptide _ Đông Ying Guangyuan _ phân tử nhỏ peptide đúc _ doanh nghiệp cung cấp