Thạch anh sàn gạch lát đá PC giả đá gạch 18 dày 20 dày 25 dày 30

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Niujia Village, thị trấn Shuangyang, huyện Tử Xuyên, thành phố Tử Bồ, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Zibo Jin Kaida

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Xôn Hải
Số liên lạc:13355330057
Email:289185657@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Zibo Jin Kaida
Địa chỉ công ty:Niujia Village, thị trấn Shuangyang, huyện Tử Xuyên, thành phố Tử Bồ, Sơn Đông

Thạch anh sàn gạch lát đá PC giả đá gạch 18 dày 20 dày 25 dày 30 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thạch anh sàn gạch lát đá PC giả đá gạch 18 dày 20 dày 25 dày 30

yêu cầu trích Thạch anh sàn gạch lát đá PC giả đá gạch 18 dày 20 dày 25 dày 30