Chiết xuất Yucca phụ gia thực phẩm vật nuôi làm giảm mùi phân và pha loãng phân

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quạt Hải Tuấn
Số liên lạc:15053186001
Email:2692041630@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Chiết xuất Yucca phụ gia thực phẩm vật nuôi làm giảm mùi phân và pha loãng phân chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chiết xuất Yucca phụ gia thực phẩm vật nuôi làm giảm mùi phân và pha loãng phân

yêu cầu trích Chiết xuất Yucca phụ gia thực phẩm vật nuôi làm giảm mùi phân và pha loãng phân