Đầu vào tương tự kênh K-AI018 và card hệ thống LST DCS

 

Thể loại: Bộ phận điện tử

Địa chỉ hàng hóa: Phòng 6-2-702, Hồng Kông International, số 153 Wuyingshan Middle Road, Quận Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Cơ điện Jinan Dasso

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Trương Hải Vân
Số liên lạc:18663708113
Email:18663708113@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Cơ điện Jinan Dasso
Địa chỉ công ty:Phòng 6-2-702, Hồng Kông International, số 153 Wuyingshan Middle Road, Quận Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Đầu vào tương tự kênh K-AI018 và card hệ thống LST DCS chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đầu vào tương tự kênh K-AI018 và card hệ thống LST DCS

yêu cầu trích Đầu vào tương tự kênh K-AI018 và card hệ thống LST DCS