Vệ sinh ngoài trời rác Picker dài xử lý rác kẹp hợp kim nhôm rác Pickup Clip

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Văn
Số liên lạc:18754005719
Email:849378381@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Vệ sinh ngoài trời rác Picker dài xử lý rác kẹp hợp kim nhôm rác Pickup Clip chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Vệ sinh ngoài trời rác Picker dài xử lý rác kẹp hợp kim nhôm rác Pickup Clip

yêu cầu trích Vệ sinh ngoài trời rác Picker dài xử lý rác kẹp hợp kim nhôm rác Pickup Clip