Nhà sản xuất tại chỗ xây dựng trang web di chuyển bảng nhà lắp đặt container nhà Caigang nhà để bán nhà Caigang

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: 200 mét về phía bắc của Ủy ban thôn Fanglinyuan, thị xã Daotian, thành phố Thọ Quang

Tên công ty: Công ty TNHH Cơ cấu thép Weifang Zhonghong

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://33450.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đồng
Số liên lạc:15264625999
Email:2267237759@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Cơ cấu thép Weifang Zhonghong
Địa chỉ công ty:200 mét về phía bắc của Ủy ban thôn Fanglinyuan, thị xã Daotian, thành phố Thọ Quang

Nhà sản xuất tại chỗ xây dựng trang web di chuyển bảng nhà lắp đặt container nhà Caigang nhà để bán nhà Caigang chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất tại chỗ xây dựng trang web di chuyển bảng nhà lắp đặt container nhà Caigang nhà để bán nhà Caigang

yêu cầu trích Nhà sản xuất tại chỗ xây dựng trang web di chuyển bảng nhà lắp đặt container nhà Caigang nhà để bán nhà Caigang