Nori kích thước và dây chuyền sản xuất chiên liên tục tempura rong biển cắt wrapper máy chiên

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:cho đến
Số liên lạc:15621650538
Email:960905773@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Nori kích thước và dây chuyền sản xuất chiên liên tục tempura rong biển cắt wrapper máy chiên chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nori kích thước và dây chuyền sản xuất chiên liên tục tempura rong biển cắt wrapper máy chiên

yêu cầu trích Nori kích thước và dây chuyền sản xuất chiên liên tục tempura rong biển cắt wrapper máy chiên