Yousan Bosylan saponin gia súc và cừu thức ăn phụ gia bón phân để thay thế monemectin

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quạt Hải Tuấn
Số liên lạc:15053186001
Email:2692041630@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Huachang Animal Health Sản phẩm Co., Ltd.

Yousan Bosylan saponin gia súc và cừu thức ăn phụ gia bón phân để thay thế monemectin chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Yousan Bosylan saponin gia súc và cừu thức ăn phụ gia bón phân để thay thế monemectin

yêu cầu trích Yousan Bosylan saponin gia súc và cừu thức ăn phụ gia bón phân để thay thế monemectin