Cao mài mòn cao su polyester nylon băng tải khai thác băng tải băng tải cao su Kaiyu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:KAI YU CAO SU
Số liên lạc:13969920050
Email:576529306@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd

Cao mài mòn cao su polyester nylon băng tải khai thác băng tải băng tải cao su Kaiyu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cao mài mòn cao su polyester nylon băng tải khai thác băng tải băng tải cao su Kaiyu

yêu cầu trích Cao mài mòn cao su polyester nylon băng tải khai thác băng tải băng tải cao su Kaiyu