Đã sử dụng 7 tấn thiết bị bay hơi tấm trao đổi nhiệt thiết bị bay hơi tuần hoàn nội bộ giá thị trường

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Làng Liulijing, Boxing Town, huyện Lương Sơn, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Lương Sơn Haotai Machinery Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://46612.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Ding
Số liên lạc:15666075550
Email:891402575@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Lương Sơn Haotai Machinery Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Làng Liulijing, Boxing Town, huyện Lương Sơn, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông

Đã sử dụng 7 tấn thiết bị bay hơi tấm trao đổi nhiệt thiết bị bay hơi tuần hoàn nội bộ giá thị trường chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đã sử dụng 7 tấn thiết bị bay hơi tấm trao đổi nhiệt thiết bị bay hơi tuần hoàn nội bộ giá thị trường

yêu cầu trích Đã sử dụng 7 tấn thiết bị bay hơi tấm trao đổi nhiệt thiết bị bay hơi tuần hoàn nội bộ giá thị trường