Fangda lớn tự động đa móng hành tinh chiên dầu đậu chảo thiết bị đặc biệt cho thực phẩm có độ nhớt cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Bên trong Viện Máy móc Songri, số 6777 đường Renmin East

Tên công ty: Zhucheng Fangda Food Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Tần
Số liên lạc:15063668579
Email:1132887207@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Fangda Food Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Bên trong Viện Máy móc Songri, số 6777 đường Renmin East

Fangda lớn tự động đa móng hành tinh chiên dầu đậu chảo thiết bị đặc biệt cho thực phẩm có độ nhớt cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Fangda lớn tự động đa móng hành tinh chiên dầu đậu chảo thiết bị đặc biệt cho thực phẩm có độ nhớt cao

yêu cầu trích Fangda lớn tự động đa móng hành tinh chiên dầu đậu chảo thiết bị đặc biệt cho thực phẩm có độ nhớt cao