Tự động lưu lượng dầu vịt trứng tiệt trùng nồi lớn nước tắm thịt sản phẩm thiết bị khử trùng nhiệt độ cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hồ Mao-kuen
Số liên lạc:18853662138
Email:450986786@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tự động lưu lượng dầu vịt trứng tiệt trùng nồi lớn nước tắm thịt sản phẩm thiết bị khử trùng nhiệt độ cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tự động lưu lượng dầu vịt trứng tiệt trùng nồi lớn nước tắm thịt sản phẩm thiết bị khử trùng nhiệt độ cao

yêu cầu trích Tự động lưu lượng dầu vịt trứng tiệt trùng nồi lớn nước tắm thịt sản phẩm thiết bị khử trùng nhiệt độ cao