Haomai đa chức năng đông lạnh Edamame ngũ cốc thiết bị ngô tươi nấu rau hoàn chỉnh thiết bị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:GE Jianjun
Số liên lạc:13666362671
Email:13666362671@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.

Haomai đa chức năng đông lạnh Edamame ngũ cốc thiết bị ngô tươi nấu rau hoàn chỉnh thiết bị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Haomai đa chức năng đông lạnh Edamame ngũ cốc thiết bị ngô tươi nấu rau hoàn chỉnh thiết bị

yêu cầu trích Haomai đa chức năng đông lạnh Edamame ngũ cốc thiết bị ngô tươi nấu rau hoàn chỉnh thiết bị