Nấu ngô nồi mứt khử trùng nồi nấm đen thiết bị khử trùng túi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Thiệu
Số liên lạc:18366595638
Email:553979262@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Nấu ngô nồi mứt khử trùng nồi nấm đen thiết bị khử trùng túi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nấu ngô nồi mứt khử trùng nồi nấm đen thiết bị khử trùng túi

yêu cầu trích Nấu ngô nồi mứt khử trùng nồi nấm đen thiết bị khử trùng túi