Aigree tùy chỉnh dây chuyền lắp ráp trực tuyến máy gói có thể thêm một loạt các cấu hình

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Bên trong khu công nghiệp Shansheng, làng Renli, Văn phòng đường Dougou

Tên công ty: Công ty TNHH Máy móc CNC Jinan Aigrei

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Hiệu suất và đặc điểm của sản phẩm:

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Gu Yepeng
Số liên lạc:13335177139
Email:13335177139@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy móc CNC Jinan Aigrei
Địa chỉ công ty:Bên trong khu công nghiệp Shansheng, làng Renli, Văn phòng đường Dougou

Aigree tùy chỉnh dây chuyền lắp ráp trực tuyến máy gói có thể thêm một loạt các cấu hình chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Aigree tùy chỉnh dây chuyền lắp ráp trực tuyến máy gói có thể thêm một loạt các cấu hình

yêu cầu trích Aigree tùy chỉnh dây chuyền lắp ráp trực tuyến máy gói có thể thêm một loạt các cấu hình