Tấm polypropylene siêu cao phân tử polyethylene tấm UPE lót tấm polymer đặc biệt

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yu
Số liên lạc:15305341615
Email:435482794@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Tấm polypropylene siêu cao phân tử polyethylene tấm UPE lót tấm polymer đặc biệt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tấm polypropylene siêu cao phân tử polyethylene tấm UPE lót tấm polymer đặc biệt

yêu cầu trích Tấm polypropylene siêu cao phân tử polyethylene tấm UPE lót tấm polymer đặc biệt