POM Yuntianhua M90 đua cứng nhắc bánh xe mang mui xe cao su độ bền cao su nhựa

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: A206 Hengyu Nhựa Giai đoạn III, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Quan Hengyu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Mr. Mr.
Số liên lạc:19521887889
Email:Changda8@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Quan Hengyu
Địa chỉ công ty:A206 Hengyu Nhựa Giai đoạn III, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông

POM Yuntianhua M90 đua cứng nhắc bánh xe mang mui xe cao su độ bền cao su nhựa chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự POM Yuntianhua M90 đua cứng nhắc bánh xe mang mui xe cao su độ bền cao su nhựa

yêu cầu trích POM Yuntianhua M90 đua cứng nhắc bánh xe mang mui xe cao su độ bền cao su nhựa