có thể tháo rời PP bể nước PP tấm nhựa tấm polypropylene tấm pe tấm

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yu
Số liên lạc:15305341615
Email:435482794@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Nhựa Xuất xứ Đức Châu

có thể tháo rời PP bể nước PP tấm nhựa tấm polypropylene tấm pe tấm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự có thể tháo rời PP bể nước PP tấm nhựa tấm polypropylene tấm pe tấm

yêu cầu trích có thể tháo rời PP bể nước PP tấm nhựa tấm polypropylene tấm pe tấm