Bùn cát, than đá, tải khối lập phương điện động cơ lấy vỏ gầu hình hạt grabber

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Bùn cát, than đá, tải khối lập phương điện động cơ lấy vỏ gầu hình hạt grabber chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bùn cát, than đá, tải khối lập phương điện động cơ lấy vỏ gầu hình hạt grabber

yêu cầu trích Bùn cát, than đá, tải khối lập phương điện động cơ lấy vỏ gầu hình hạt grabber