Bơm nước bơm nước ly tâm thẳng đứng ISG80-160-7.5KW máy bơm Zhengji

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Boshan Duoyong Pump Factory Co., Ltd.

Tên công ty: Boshan Duoyong Pump Factory Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xing
Số liên lạc:15898719551
Email:18606384533@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Boshan Duoyong Pump Factory Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Boshan Duoyong Pump Factory Co., Ltd.

Bơm nước bơm nước ly tâm thẳng đứng ISG80-160-7.5KW máy bơm Zhengji chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bơm nước bơm nước ly tâm thẳng đứng ISG80-160-7.5KW máy bơm Zhengji

yêu cầu trích Bơm nước bơm nước ly tâm thẳng đứng ISG80-160-7.5KW máy bơm Zhengji