Tứ Xuyên hạt tiêu máy sấy thiết bị gia dụng máy sấy ớt nhỏ Boya tự động máy sấy trà mất nước giá

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Tên công ty: Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13356767555
Email:13356767555@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Tứ Xuyên hạt tiêu máy sấy thiết bị gia dụng máy sấy ớt nhỏ Boya tự động máy sấy trà mất nước giá chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tứ Xuyên hạt tiêu máy sấy thiết bị gia dụng máy sấy ớt nhỏ Boya tự động máy sấy trà mất nước giá

yêu cầu trích Tứ Xuyên hạt tiêu máy sấy thiết bị gia dụng máy sấy ớt nhỏ Boya tự động máy sấy trà mất nước giá