Hengpin chip khoai tây chiên tôm tự động nhỏ rổ quay khoai lang chiên chiên

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:cho đến
Số liên lạc:15621650538
Email:960905773@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Hengpin Machinery Technology Co., Ltd

Hengpin chip khoai tây chiên tôm tự động nhỏ rổ quay khoai lang chiên chiên chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hengpin chip khoai tây chiên tôm tự động nhỏ rổ quay khoai lang chiên chiên

yêu cầu trích Hengpin chip khoai tây chiên tôm tự động nhỏ rổ quay khoai lang chiên chiên