Thép tấm silo bay tro hạt xi măng kho chứa thiết bị lớn tấm thép kho xi măng máy móc máy móc

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Phía tây đường Zhonghua, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Yicheng Intelligent Storage Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xue
Số liên lạc:13863534913
Email:851817468@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Yicheng Intelligent Storage Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Phía tây đường Zhonghua, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông

Thép tấm silo bay tro hạt xi măng kho chứa thiết bị lớn tấm thép kho xi măng máy móc máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thép tấm silo bay tro hạt xi măng kho chứa thiết bị lớn tấm thép kho xi măng máy móc máy móc

yêu cầu trích Thép tấm silo bay tro hạt xi măng kho chứa thiết bị lớn tấm thép kho xi măng máy móc máy móc