Máy xúc nghiêng xô gốc tùy chỉnh bán đất xô một bên máy xúc xô

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13385375033
Email:xx741209@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông De Heavy Machinery Co., Ltd.

Máy xúc nghiêng xô gốc tùy chỉnh bán đất xô một bên máy xúc xô chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy xúc nghiêng xô gốc tùy chỉnh bán đất xô một bên máy xúc xô

yêu cầu trích Máy xúc nghiêng xô gốc tùy chỉnh bán đất xô một bên máy xúc xô