Ba bánh xe phân phân ướt và khô phân bón nông nghiệp rải phân bón có trọng lượng lớn và hiệu quả cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.

Tên công ty: Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Du Suyun
Số liên lạc:15275022266
Email:2384958526@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.
Địa chỉ công ty:Yuncheng Jiuhong vệ sinh thiết bị sản xuất Công ty TNHH.

Ba bánh xe phân phân ướt và khô phân bón nông nghiệp rải phân bón có trọng lượng lớn và hiệu quả cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ba bánh xe phân phân ướt và khô phân bón nông nghiệp rải phân bón có trọng lượng lớn và hiệu quả cao

yêu cầu trích Ba bánh xe phân phân ướt và khô phân bón nông nghiệp rải phân bón có trọng lượng lớn và hiệu quả cao