BC-1212DA xe đẩy tự động bàn xoay máy phun cát áp lực hỗ trợ tùy chỉnh Baichao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:15266237508
Email:546362945@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

BC-1212DA xe đẩy tự động bàn xoay máy phun cát áp lực hỗ trợ tùy chỉnh Baichao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự BC-1212DA xe đẩy tự động bàn xoay máy phun cát áp lực hỗ trợ tùy chỉnh Baichao

yêu cầu trích BC-1212DA xe đẩy tự động bàn xoay máy phun cát áp lực hỗ trợ tùy chỉnh Baichao