CTS (N, B) loạt từ trường vĩnh cửu trống tách quặng từ thiết bị tách từ mạnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điện từ Sơn Đông Kelihua

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điện từ Sơn Đông Kelihua

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Guo
Số liên lạc:13953602126
Email:sdklh88@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điện từ Sơn Đông Kelihua
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điện từ Sơn Đông Kelihua

CTS (N, B) loạt từ trường vĩnh cửu trống tách quặng từ thiết bị tách từ mạnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự CTS (N, B) loạt từ trường vĩnh cửu trống tách quặng từ thiết bị tách từ mạnh

yêu cầu trích CTS (N, B) loạt từ trường vĩnh cửu trống tách quặng từ thiết bị tách từ mạnh