Cung cấp Z3050*16 rocker cánh tay khoan hai cột máy khoan lỗ sâu rocker cánh tay khoan và máy phay máy đục lỗ tự động

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tôn Zuoyong
Số liên lạc:15098783345
Email:1073629134@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Erji Precision Machinery Co., Ltd

Cung cấp Z3050*16 rocker cánh tay khoan hai cột máy khoan lỗ sâu rocker cánh tay khoan và máy phay máy đục lỗ tự động chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp Z3050*16 rocker cánh tay khoan hai cột máy khoan lỗ sâu rocker cánh tay khoan và máy phay máy đục lỗ tự động

yêu cầu trích Cung cấp Z3050*16 rocker cánh tay khoan hai cột máy khoan lỗ sâu rocker cánh tay khoan và máy phay máy đục lỗ tự động