Lò khuếch tán boron ngang được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị rời rạc, thiết bị quang điện tử, pin mặt trời

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Shi
Số liên lạc:18866268611
Email:share_shi@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Lò khuếch tán boron ngang được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị rời rạc, thiết bị quang điện tử, pin mặt trời chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lò khuếch tán boron ngang được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị rời rạc, thiết bị quang điện tử, pin mặt trời

yêu cầu trích Lò khuếch tán boron ngang được sử dụng trong lĩnh vực thiết bị rời rạc, thiết bị quang điện tử, pin mặt trời