Linyi Noring dân dụng máy nước cải tạo FRP nước đồng hồ nước hộp không sợ axit và kiềm đơn trọng lượng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Số 58, Trung đoạn đường Đông, đường Deshang

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị thông gió Đức Châu Norling

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:15305346202
Email:1076509751@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị thông gió Đức Châu Norling
Địa chỉ công ty:Số 58, Trung đoạn đường Đông, đường Deshang

Linyi Noring dân dụng máy nước cải tạo FRP nước đồng hồ nước hộp không sợ axit và kiềm đơn trọng lượng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Linyi Noring dân dụng máy nước cải tạo FRP nước đồng hồ nước hộp không sợ axit và kiềm đơn trọng lượng

yêu cầu trích Linyi Noring dân dụng máy nước cải tạo FRP nước đồng hồ nước hộp không sợ axit và kiềm đơn trọng lượng