Aike nhà máy cung cấp tiếng ồn thấp chống cháy nổ trục quạt chống ăn mòn axit kiềm chống ẩm chống cháy nổ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:18263036772
Email:2836152151@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Aike

Aike nhà máy cung cấp tiếng ồn thấp chống cháy nổ trục quạt chống ăn mòn axit kiềm chống ẩm chống cháy nổ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Aike nhà máy cung cấp tiếng ồn thấp chống cháy nổ trục quạt chống ăn mòn axit kiềm chống ẩm chống cháy nổ

yêu cầu trích Aike nhà máy cung cấp tiếng ồn thấp chống cháy nổ trục quạt chống ăn mòn axit kiềm chống ẩm chống cháy nổ