Hạt ớt _ Fangcheng/Fangcheng nông nghiệp _ Tiger Skin Pepper mỏng da _ Sơn Đông Nhà sản xuất

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Số 2-27, New Electric Appliance Mall, Thành phố Thọ Quang

Tên công ty: Shouguang Fangcheng Nông nghiệp Công nghệ Co. ,

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://28865.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15964305953
Email:75153338@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Shouguang Fangcheng Nông nghiệp Công nghệ Co. ,
Địa chỉ công ty:Số 2-27, New Electric Appliance Mall, Thành phố Thọ Quang

Hạt ớt _ Fangcheng/Fangcheng nông nghiệp _ Tiger Skin Pepper mỏng da _ Sơn Đông Nhà sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hạt ớt _ Fangcheng/Fangcheng nông nghiệp _ Tiger Skin Pepper mỏng da _ Sơn Đông Nhà sản xuất

yêu cầu trích Hạt ớt _ Fangcheng/Fangcheng nông nghiệp _ Tiger Skin Pepper mỏng da _ Sơn Đông Nhà sản xuất