BC-60LT-4 bánh xích máy phun cát lò xo vít khử oxy da máy phun cát

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:15266237508
Email:546362945@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Baichao Machinery Co., Ltd

BC-60LT-4 bánh xích máy phun cát lò xo vít khử oxy da máy phun cát chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự BC-60LT-4 bánh xích máy phun cát lò xo vít khử oxy da máy phun cát

yêu cầu trích BC-60LT-4 bánh xích máy phun cát lò xo vít khử oxy da máy phun cát