Nhà sản xuất trực tiếp dệt xanh túi sinh thái polypropylene thực vật túi chào mừng đến tham khảo ý kiến

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Lương Yong
Số liên lạc:13583442421
Email:930912083@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Nhà sản xuất trực tiếp dệt xanh túi sinh thái polypropylene thực vật túi chào mừng đến tham khảo ý kiến chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất trực tiếp dệt xanh túi sinh thái polypropylene thực vật túi chào mừng đến tham khảo ý kiến

yêu cầu trích Nhà sản xuất trực tiếp dệt xanh túi sinh thái polypropylene thực vật túi chào mừng đến tham khảo ý kiến