1.5mm nghệ thuật nhôm veneer tường thông thường vật liệu trần đảm nhận dự án Jinteng chào mừng đến gọi

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đại
Số liên lạc:15660453777
Email:576975601@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

1.5mm nghệ thuật nhôm veneer tường thông thường vật liệu trần đảm nhận dự án Jinteng chào mừng đến gọi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 1.5mm nghệ thuật nhôm veneer tường thông thường vật liệu trần đảm nhận dự án Jinteng chào mừng đến gọi

yêu cầu trích 1.5mm nghệ thuật nhôm veneer tường thông thường vật liệu trần đảm nhận dự án Jinteng chào mừng đến gọi