Tại chỗ diethylene glycol ether axetat DCAC Yida gốc diethylene glycol ether axetat

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Diethylene glycol ether acetate, do điểm sôi cao, điểm chớp sáng cao, tốc độ bay hơi thấp và vi độc, được sử dụng trong các công thức sơn, sơn và mực in để kéo dài tốc độ sấy để có được bề mặt có độ bóng cao.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương phi
Số liên lạc:13645411518
Email:414038114@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Tại chỗ diethylene glycol ether axetat DCAC Yida gốc diethylene glycol ether axetat chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tại chỗ diethylene glycol ether axetat DCAC Yida gốc diethylene glycol ether axetat

yêu cầu trích Tại chỗ diethylene glycol ether axetat DCAC Yida gốc diethylene glycol ether axetat