Xinding sạch đường rau củ tươi cắt khoai tây xé nhỏ xoáy máy làm sạch XD_900 sạch

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hồ Mao-kuen
Số liên lạc:18853662138
Email:450986786@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Xinding sạch đường rau củ tươi cắt khoai tây xé nhỏ xoáy máy làm sạch XD_900 sạch chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xinding sạch đường rau củ tươi cắt khoai tây xé nhỏ xoáy máy làm sạch XD_900 sạch

yêu cầu trích Xinding sạch đường rau củ tươi cắt khoai tây xé nhỏ xoáy máy làm sạch XD_900 sạch