Fengda Máy nhựa PVC Line Máng Thiết bị Chống cháy Tủ Máng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Fengda nhựa Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Fengda nhựa Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Triệu
Số liên lạc:13793233511
Email:3014282521@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Fengda nhựa Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Fengda nhựa Machinery Co., Ltd

Fengda Máy nhựa PVC Line Máng Thiết bị Chống cháy Tủ Máng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Fengda Máy nhựa PVC Line Máng Thiết bị Chống cháy Tủ Máng

yêu cầu trích Fengda Máy nhựa PVC Line Máng Thiết bị Chống cháy Tủ Máng