N-Heptane đạt chuẩn quốc gia cấp công nghiệp 99%

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Rongguang

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Rongguang

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Chủ yếu được sử dụng như một tiêu chuẩn để xác định số octan, nó cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu để gây mê, dung môi và tổng hợp hữu cơ, chuẩn bị các thuốc thử nghiệm, Tel: 186-6893-9596

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu quản lý
Số liên lạc:18668939596
Email:1780526111@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Rongguang
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Rongguang

N-Heptane đạt chuẩn quốc gia cấp công nghiệp 99% chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự N-Heptane đạt chuẩn quốc gia cấp công nghiệp 99%

yêu cầu trích N-Heptane đạt chuẩn quốc gia cấp công nghiệp 99%