Kỹ thuật xe điện thi công công trường ba bánh tro xô xe nông nghiệp phân nông nghiệp kéo xe đẩy điện

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Renhe Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Tên công ty: Sơn Đông Renhe Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lư Kim Mị
Số liên lạc:15253773756
Email:dc15253773756@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Renhe Máy móc Thiết bị Công ty TNHH
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Renhe Máy móc Thiết bị Công ty TNHH

Kỹ thuật xe điện thi công công trường ba bánh tro xô xe nông nghiệp phân nông nghiệp kéo xe đẩy điện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kỹ thuật xe điện thi công công trường ba bánh tro xô xe nông nghiệp phân nông nghiệp kéo xe đẩy điện

yêu cầu trích Kỹ thuật xe điện thi công công trường ba bánh tro xô xe nông nghiệp phân nông nghiệp kéo xe đẩy điện