Đường kính bên ngoài 160abs đục lỗ ống thoát nước ống dẫn nước ống dẫn nước ống dẫn nước ABS màu be

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Bành
Số liên lạc:19953428308
Email:496149973@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Đường kính bên ngoài 160abs đục lỗ ống thoát nước ống dẫn nước ống dẫn nước ống dẫn nước ABS màu be chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đường kính bên ngoài 160abs đục lỗ ống thoát nước ống dẫn nước ống dẫn nước ống dẫn nước ABS màu be

yêu cầu trích Đường kính bên ngoài 160abs đục lỗ ống thoát nước ống dẫn nước ống dẫn nước ống dẫn nước ABS màu be