RU-18 mỏ kim loại khai thác mỏ ngầm Trackless vận tải xe đường bộ vận chuyển nhân viên xe

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili

Tên công ty: Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wu
Số liên lạc:13791715325
Email:sdbj13583771135@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Cơ khí Jining Shili

RU-18 mỏ kim loại khai thác mỏ ngầm Trackless vận tải xe đường bộ vận chuyển nhân viên xe chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự RU-18 mỏ kim loại khai thác mỏ ngầm Trackless vận tải xe đường bộ vận chuyển nhân viên xe

yêu cầu trích RU-18 mỏ kim loại khai thác mỏ ngầm Trackless vận tải xe đường bộ vận chuyển nhân viên xe