PPR đôi khớp nối van thương hiệu bên trong dây van vệ sinh môi trường không quy mô ống phụ kiện nóng chảy kết nối

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Bành
Số liên lạc:19953428308
Email:496149973@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Phương Sơn Đông

PPR đôi khớp nối van thương hiệu bên trong dây van vệ sinh môi trường không quy mô ống phụ kiện nóng chảy kết nối chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PPR đôi khớp nối van thương hiệu bên trong dây van vệ sinh môi trường không quy mô ống phụ kiện nóng chảy kết nối

yêu cầu trích PPR đôi khớp nối van thương hiệu bên trong dây van vệ sinh môi trường không quy mô ống phụ kiện nóng chảy kết nối