Foton Xiaoka Xiangling móc cánh tay thùng rác xe tải xăng phiên bản bốn bánh động cơ trung bình gia đình thu gom chất thải và chuyển tải xe tải

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Văn
Số liên lạc:18754005719
Email:849378381@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Tianyun vệ sinh máy móc Co., Ltd.

Foton Xiaoka Xiangling móc cánh tay thùng rác xe tải xăng phiên bản bốn bánh động cơ trung bình gia đình thu gom chất thải và chuyển tải xe tải chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Foton Xiaoka Xiangling móc cánh tay thùng rác xe tải xăng phiên bản bốn bánh động cơ trung bình gia đình thu gom chất thải và chuyển tải xe tải

yêu cầu trích Foton Xiaoka Xiangling móc cánh tay thùng rác xe tải xăng phiên bản bốn bánh động cơ trung bình gia đình thu gom chất thải và chuyển tải xe tải