Xe nâng tải cầu Quảng An 2121 mới mở rộng cầu nội trú giá bán buôn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Taixing East Street, Jiyang County, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Jinan Denggao Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Xe nâng tải cầu Quảng An 2121 mới mở rộng cầu nội trú giá bán buôn

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15053120350
Email:1103388598@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Denggao Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Taixing East Street, Jiyang County, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Xe nâng tải cầu Quảng An 2121 mới mở rộng cầu nội trú giá bán buôn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xe nâng tải cầu Quảng An 2121 mới mở rộng cầu nội trú giá bán buôn

yêu cầu trích Xe nâng tải cầu Quảng An 2121 mới mở rộng cầu nội trú giá bán buôn